Bedrijvenpark Westerkwartier tracht duidelijkheid na te streven. Daarom zijn hieronder de meest belangrijke punten uit onze algemene voorwaarden neergezet. Wilt u de volledige versie bekijken klik dan hier.

 

Beheer account
U bent verantwoordelijk voor beheer van uw eigen account. Het is niet toegestaan uw account en accountgegevens te verstrekken / verhuren / verkopen aan derden anders dan de contractant. Het is niet toegestaan uw account te gebruiken voor het plaatsen, opslaan en/of onderhouden van illegale en/of aanstootgevende informatie. BPWK heeft het recht om te bepalen of een account acceptabel is of niet. Indien deze in strijd is met de voorwaarden van BPWK zal deze terstond in zijn geheel worden verwijderd.

BPWK verleent u toegang tot de BPWK servers om uw account online te kunnen beheren. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken om inbreuk te plegen op de BPWK servers.

Dataverkeer
BPWK biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere accounts wordt gegenereerd. Zorgt een account voor een enorme overschrijding van deze limiet, dan heeft BPWK het recht om dit account te verwijderen.

Contractsduur
Op al onze diensten geldt een aaneengesloten termijn van 12 maanden met stilzwijgende verlenging.

Opzeggen
De opzegtermijn bedraagt ten minste 1 maand. Nadat de account is opgeheven zal de volledige account en ingevoerde data worden verwijderd van de servers.

Betaling
BPWK incasseert het totaalbedrag voor de account vooraf. Betaling geschiedt maandelijks en middels automatische incasso.

Tarieven
Op alle tarieven zal periodiek het landelijke inflatiecorrectiepercentage worden toegepast. BPWK behoudt zich het recht om jaarlijks met stilzwijgen eventuele tariefstijgingen toe te passen. Bij het niet akkoord gaan van een tariefsstijging door de contractant zal het contract worden ontbonden en wordt de advertentie verwijderd.

Inhoud account
BPWK hecht grote waarde aan privacy. BPWK zal uw klantgegevens nooit verkopen, verhuren, gebruiken aan derden. Uw gegevens zijn veilig.

Back-up
BPWK maakt iedere 24 uur een back-up van al haar accounts. BPWK tracht een maximale uptime garantie af te geven. Echter kan het zeer sporadisch voorkomen dat er onderhoud aan de servers gepleegd moet worden. Hierdoor bestaat er een minieme kans dat u tijdelijk niet in kunt loggen.

Garantie
BPWK is niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijke) verlies van uw account en/of gegevens. Evenmin kan BPWK aansprakelijk worden gesteld voor (gedeeltelijke) verlies van uw account en/of gegevens. Hoewel de kans hierop vrijwel uitgesloten is kan het voorkomen dat door een storing, bug of dergelijke aan de servers er gegevensverlies plaats vindt die niet geheel kan worden hersteld via de back-up.